Att göra i Uvmarö

Koppla av i Uvmarö med mat och dryck i Magasinet, vandringsleder och bad.

Vandringsleder & utkiksplatser

Från Magasinet når du inte mindre än tre vandringsleder, alla med olika längd och naturmiljöer. Startpunkten för samtliga leder är vid Magasinet. Den kortaste leden ut på Kubbsudden håller vi på att göra till Sankt Annas första rullstolstillgängliga led. På fint packat grus vill vi att alla ska ta sig upp på Kubbsudden och njuta av utsikten över skärgården. Uppe på udden är marken kalkpåverkad, vilket gör att det växer fina blommor här.

Längs med vandringsleden väster om hamnen, ut på Skaftudden, får du se ståtliga ekar, lummiga hasselbackar och branta klippor mot vattnet. Här finns också en liten badstrand och möjlighet att hoppa från klippor. Du kommer också nära ett spännande vrak som minner om forna tiders sjöfart. Här finns mycket småfisk och därför också ofta fiskätande fåglar som skrak och tärnor. Har du tur kan du på hösten även få se den färggranna kungsfiskaren.

Norr om Uvmarö Hamn ligger naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog. Genom reservatet går en vandringsled över stock och sten i en typisk hällmarkstallskog. Stigen leder upp på utsiktsklippan ovanför vägen ner till hamnen. Leden är för det mesta lättgången, men bitvis brant.

Uvmarö skärgårdsskog: 2,8 km.
Skaftudden: 1,5 km
Kubbsudden: 0,5 km

Uvmarö skärgårdsskog naturreservat

I Uvmarö skärgårdsskog finns något så ovanligt som skog som inte påverkats av det moderna skogsbruket. Delar av reservatet innehåller även produktionsskog, men merparten utgörs av knotiga tallar på berghällar, formade av naturens gång under lång tid. I den gamla orörda skogen trivs insekter, mossor och lavar som är beroende av just gamla träd och döda träd, som är ovanligt i många skogar idag. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida.

Badmöjligheter

Det är något särskilt somrigt med att bada från skärgårdens klippor. Tyvärr kan de vara svåra att nå i Sankt Anna, om du inte har egen båt. På Skaftudden, mitt emot Uvmarö Hamn, finns fina möjligheter till klippbad. Från klipporna går det att hoppa i vattnet både på låg och hög höjd. Du når dem genom att följa vår vandringsled från Magasinet ut på Skaftudden. Vid klipporna finns också en flack lite stenig strand för den som vill ta sig i vattnet lugnt och försiktigt. Från badklipporna har ni fin utsikt över farleden och båtarna som rör sig där, och sol hela dagen när den visar sig på himlen.

UVMARÖ HAMN & MAGASINET SANKT ANNA
070-346 54 02
info@uvmarohamn.se