Båthamnen

En komplett marina med säsongsplatser, gästhamn, vinterförvaring och service.

Gästhamn

Välkomna till vår gästhamn, både för besökare till Magasinet och för de som söker en skyddad övernattningsplats. Den nya gästhamnsbryggan ligger längst ut i Uvmarö Hamn. Den har 10 m långa gångbara Y-bommar och en sektion utan bommar för längre båtar. Bryggan har belysning och eluttag. Det finns även en vattenpost vid bryggans landgång. Intill finns ett nybyggt servicehus med toaletter och dusch.

Gästhamnsplatser finns även periodvis vid ytterligare två bryggor på hamnens östra sida. Ibland kan gästhamnsplatser vara markerade med en grön/röd skylt som visar om den är ledig eller bokad. Titta även gärna på appen ”Smart Marina” med inseglingsuppgifter, bilder och mer uppgifter.

Tänk på att platser kan vara förbokade. Kontakta därför hamnkontoret innan ni kommer in till hamnen för information om lediga platser. Telefon 0121-52122 eller 0703 46 54 02.

Båtplatser

I Uvmarö Hamn har vi ett nittiotal båtplatser som hyrs ut per säsong. Platserna har y-bommar. Eluttag och belysning finns på alla bryggor. En särskild lastbrygga finns nära parkeringen där man lättare kan lasta och lossa båten. Här finns också färskvatten tillgängligt. Båtägare med plats i hamnen har också en parkeringsplats för bilen.

Båtlyft och service

I Uvmarö Hamn kan du få hjälp med det mesta vad gäller service på din båt – alltifrån vårens sjösättning till höstens upptag inför vinteruppställningen. Vi utför lyft, reparationer av skador, bottentvätt, målning, polering, motorservice och mycket mer. Med truck kan vi lyfta upp till 10 ton tunga båtar. Segelbåtar kan ha masten på vid lyften. Det finns också en trailerramp för mindre båtar på vagn. Rampen är normalt tillgänglig hela tiden mot en avgift. För lyft med trucken kontakta oss.

Vinterförvaring

I Uvmarö Hamn finns goda möjligheter att förvara din motorbåt eller segelbåt över vintern. Det går bra att hämta och lämna båten i hamnen om ni inte kan vara med vid torrsättning eller sjösättning. Vi kan också hjälpa till att både hämta och lämna båten vid din brygga. Alla båtar högtrycktvättas över spolplatta med efterföljande rening innan de ställs upp. Du kan få hjälp med täckning, målning, service på båt och motor mm. Vinterförvaringen sker utomhus på den yta som under sommaren är parkering. Kontakta oss för att boka vinterförvaringsplats.

UVMARÖ HAMN & MAGASINET SANKT ANNA
0121-521 22
070-346 54 02
info@uvmarohamn.se