Våra tjänster

I över 40 år har vi kört sjötransporter, byggt bryggor, vägar och avloppsanläggningar i skärgården. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bryggor

Vi har 40 års erfarenhet av att bygga och reparera bryggor, både fasta och flytande. Besök oss gärna i Uvmarö Hamn och inspireras i vår bryggbutik. Vi har en hel del produkter på lager. Det kan gälla Y-bommar, kätting, bojar, bryggbeslag. Vi är även återförsäljare av Svenska Flytblocks hela sortiment. Hittar du något i katalogen nedan kan vi ordna det åt dig. Välkommen för att diskutera dina bryggbehov över en kopp kaffe. Vi finns naturligtvis också på telefon, 0703 46 54 02.

Maskinarbeten

Vi kan hjälpa till med maskinarbeten för enskilda avlopp, diken, husgrunder, vägar, tomtarbeten mm.

Våra maskiner:
• Volvo EC55, en smidig 5 ton banddriven grävmaskin
• Volvo L30, hjullastare
• Flexitrax 1133, midjestyrd kompaktlastare
• Traktor och Bigab 10 ton tippvagn med två flak för lastväxling

Vår specialitet är att göra arbeten på öarna, eftersom vi även har två transportfärjor för att kunna flytta gods och maskiner till sjöss. Vi kan även ta emot, lasta och lossa gods i Uvmarö Hamn.

Sjötransporter

Vi åtager oss sjötransporter av maskiner, material och skrymmande gods i hela Östergötlands skärgård. Även bogseringsuppdrag och stöd vid entreprenadarbeten. Vi kan ta emot, lasta och lossa gods i vår egen hamn i Uvmarö.

Våra fartyg:
• Orion – flattopp bogserad stålpråm 14 x 6 m med ramp, lastar ca 25 ton
• Gunilla – seatruck i aluminium, lastar ca 6 ton
• Björn – f.d. lotsbåt för bogsering och isgång
• Mindre arbetsbåtar

UVMARÖ HAMN & MAGASINET SANKT ANNA
070-346 54 02
info@uvmarohamn.se