OM OSS

Ett familjeföretag i Sankt Anna skärgård

Tre sjömil öster om Tyrislöt på Norra Finnö, ut mot havet, ligger Missjö. Det är en av de yttersta bebodda öarna i Sankt Anna skärgård. Här bor vi och här driver vi ett familjeföretag på Missjö gård. Som de flesta skärgårdsbor behövs det flera sätt att få ihop till ett levebröd. I företaget arbetar vi därför med flera verksamheter; jordbruk, hamnverksamhet, entreprenadarbeten och på senare år även en restaurang. Det här är vår vardag, och vår presentation av företaget.

Lantbruket i skärgården

Vårt lantbruk startade med en fårbesättning 1976 och betesmarker på gårdens olika holmar. Efter en periods uppehåll kom det igång igen vintern 1998 då det kom tio nya tackor gotlandsfår till gården. Det blev starten på den besättning vi har idag. Inriktningen nu blev naturvårdsinriktad och fler marker började brukas. 2002 kom de första korna av rasen Highland Cattle, lätta att känna igen med sina stora horn och långa päls. 2012 köptes en grupp dexterkor till gården – från ön Ven. 2020 tog yngsta sonen Tomas över lantbruket och han fortsätter att utveckla verksamheten med fler djur och mer betesmarker i skärgården.

Ett välsmakande naturbeteskött

Med inriktningen på naturvård har vi på Missjö gård en ekologisk certifiering av både djur och marker. Köttet som vi producerar klassas som naturbeteskött. Gemensamt för alla djur på gården är att de är av småväxta raser, som passar bra som betesdjur på öarna och ger ett välsmakande kött. På Missjö gård åker alla djur nämligen båt, färja eller pråm som vi kör själva. På så vis kan våra djur under sommaren beta på cirka 60 öar i Sankt Anna skärgård, och även några i Gryt. Om det inte vore för djurens bete skulle många av öarna växa igen.

Speciellt fåren är mycket vana vid att flyttas och kommer ned till stranden när de hör ljudet av färjan. På vintern är alla djur hemma på Missjö. Fodret som djuren äter under vintern kommer i huvudsak från åkrar på Norra Finnö. När det är dags för slakt kör vi våra djur till ett lokalt slakteri. Köttet serveras sedan i vår restaurang eller säljs i gårdsbutiken i Magasinet. Skinnen kör vi till Tranås där de bereds och ullen spinns till garn på ett litet spinneri. Detta säljs också i gårdsbutiken i Magasinet.

Uvmarö Hamn och Magasinet

Vid sidan av jordbruket driver vi Uvmarö Hamn, beläget vid farleden mellan Södra och Norra Finnö. Under årens lopp har hamnen utvecklats och idag finns drygt 90 säsongsplatser vid bryggor och nästan lika många platser för vinterförvaring, samt cirka 20 gästhamnsplatser. Till hamnverksamheten hör också vårt arbete med bryggbygge, entreprenad och sjötransporter. Många bryggor runt om i skärgården har byggts i Uvmarö hamn.

År 2017 kompletterades hamnen med vad som var tänkt att bli ett hamnkontor, men som har utvecklats till restaurang, gårdsbutik och café; Magasinet. I Magasinet binder vi ihop våra delar av företaget genom att servera kött från gården vi driver, informera besökare om skärgården vi bor i och ta hand om båtgäster.

Vilka är vi?

Anna-Karin

Bor på Missjö och har drivit upp gården tillsammans med Bengt. Hon är i grunden slöjdare och hittas oftast i Magasinet där hon mer än gärna berättar om företaget, huset och djuren där hemma.

Bengt

Bor på Missjö och har byggt upp Uvmarö Hamn och Missjö gård. Bengt hittas ofta på väg någonstans med ett verktyg i handen, om han inte sitter i trucken och lyfter någon båt.

Tomas

Familjens minsting som nyligen tagit över driften av Missjö gård. Sommartid är han mest upptagen med att flytta får med färjan, men allra helst sitter han i sin traktor.

Sofia

Äldsta ungen som lämnat gården men som dyker upp när det behövs extra händer. Hon sköter marknadsföring, sociala medier och sådant som resten av familjen inte hinner med i vardagen på gården.

Fler

Så finns det fler i familjen som är med och hjälper till i verksamheten. Men dom möter ni inte så ofta i Magasinet eller i hamnen.

UVMARÖ HAMN & MAGASINET SANKT ANNA
070-346 54 02
info@uvmarohamn.se