Priser Vinterförvaring

 

Vinterförvaring Pris
Båtens längd x bredd, inkl bottentvätt och avpallning 150 kr
Pris per lyft vid torrsättning respektive sjösättning 0-1 ton 700 kr
1-2 ton 820 kr
2-3 ton 940 kr
3-4 ton 1060 kr
4-5 ton 1180 kr
5-6 ton 1300 kr
6-7 ton 1420 kr
7-8 ton 1480 kr
Tillägg för centrumlyft 286 kr
Mast i mastskjul 176 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, segelbåt 342 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, motorbåt 300 kr
Extraman vid mastning, täckning, etc 477 kr/tim

 

Kontaktperson
Bengt Almqvist, Tel: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se

Tillbaka till Vinterförvaring