Priser Vinterförvaring 2023-2024

 

Vinterförvaring Pris
Båtens längd x bredd, inkl bottentvätt och avpallning per m2 170 kr
Pris per lyft vid torrsättning respektive sjösättning 0-1 ton 825 kr
1-2 ton 950 kr
2-3 ton 1090 kr
3-4 ton 1250 kr
4-5 ton 1410 kr
5-6 ton 1575 kr
6-7 ton 1735 kr
7-8 ton 2000 kr
8-9 ton 2160 kr
Mast i mastskjul 200 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, segelbåt 400 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, motorbåt 340 kr
Extraman vid mastning, täckning, etc 490 kr/tim

 

Kontaktperson
Bengt Almkvist, Tel: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se