En trygg vinterförvaring i Sankt Anna skärgård

Söker du vinterförvaring för din motorbåt eller segelbåt på Norra Finnö i Sankt Anna skärgård? Vi erbjuder vinterförvaring av båtar utomhus. Vi kan hämta och lämna båten vid din brygga. Vi lyfter båtarna med truck och har kapacitet upp till 10 ton. Alla båtar högtryckstvättas över spolplatta med efterföljande rening innan de ställs upp. Du kan få hjälp med täckning, målning, service på båt och motor mm.

Prislista Vinterförvaring 2019/2020

Vinterförvaring Pris
Båtens längd x bredd, inkl bottentvätt och avpallning 150 kr
Pris per lyft vid torrsättning respektive sjösättning 0-1 ton 700 kr
1-2 ton 820 kr
2-3 ton 940 kr
3-4 ton 1060 kr
4-5 ton 1180 kr
5-6 ton 1300 kr
6-7 ton 1420 kr
7-8 ton 1480 kr
Tillägg för centrumlyft 286 kr
Mast i mastskjul 176 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, segelbåt 342 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, motorbåt 300 kr
Extraman vid mastning, täckning, etc 477 kr/tim

Kontakta oss: