En trygg vinterförvaring i Sankt Anna skärgård

Söker du vinterförvaring för din motorbåt eller segelbåt på Norra Finnö i Sankt Anna skärgård? Vi erbjuder vinterförvaring av båtar utomhus. Vi kan hämta och lämna båten vid din brygga. Vi lyfter båtarna med truck och har kapacitet upp till 10 ton. Alla båtar högtryckstvättas över spolplatta med efterföljande rening innan de ställs upp. Du kan få hjälp med täckning.

Prislista Vinterförvaring 2018/2019

Vinterförvaring Pris
Båtens längd x bredd, inkl bottentvätt och avpallning 145 kr
Pris per lyft vid torrsättning respektive sjösättning 0-1 ton 675 kr
1-2 ton 790 kr
2-3 ton 905 kr
3-4 ton 1020 kr
4-5 ton 1135 kr
5-6 ton 1250 kr
6-7 ton 1365 kr
7-8 ton 1480 kr
Tillägg för centrumlyft 275 kr
Mast i mastskjul 170 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, segelbåt 330 kr
Hyra trefotstöttor Seaquip, motorbåt 290 kr
Extraman vid mastning, täckning, etc 460 kr/tim

Kontakta oss: